Mazury ze względu na burzliwą historię i kilkukrotne zmiany ludności zamieszkującej ten teren posiadają bardzo dużą ilość ciekawostek historycznych. Zwiedzając ten region z przewodnikiem PTTK po Mazurach będziesz miał możliwość nie tylko je poznać ale też zrozumieć ich pochodzenie i kontekst historyczny. Tymczasem zapraszam do czytania bloga.