Lidzbark Warmiński to miasto, w którym na zamku, przez setki lat urzędowali biskupi. Zamek w Lidzbarku Warmińskim wpisany jest na listę pomników historii. To w jego murach urzędował Ignacy Krasicki, tworząc swoje największe dzieła. W zamku znajduje się oddział Muzeum Warmii i Mazur, a w jednej z jego części Hotel Krasicki. W Lidzbarku Warmińskim powojenna zabudowa miesza się z pozostałościami murów obronnych czy budynków z dawnych czasów. Główną pozostałością dawnych murów jest przedbramie nazywane Wysoką Bramą. Kiedyś znajdowało się tu więzienie. Spacerując ulicami miasta warto zwrócić uwagę również na charakterystyczny budynek cerkwi. Pierwotnie był to kościół ewangelicki, jeden z niewielu na ziemiach katolickiej Warmii. Punktem górującym nad główną drogą miasta jest oranżeria. Przy oranżerii niegdyś znajdowały się piękne ogrody, o które dbał Ignacy Krasicki. Obecnie w oranżerii znajduje się biblioteka. Lidzbark Warmiński to nie tylko zabytki. Miasto dołączy do grona uzdrowisk dzięki swojemu mikroklimatowi i infrastrukturze. Na kuracjuszy czeka Leśny Park Uzdrowiskowy, Termy Warmińskie czy Tężnie Solankowe.