Stoczek Klasztorny znany także jako Stoczek Warmiński w 2022 roku został uznany za pomnik historii ze względu na wartość historyczną i kulturową. Sanktuarium w Stoczku Klasztornym zbudowane zostało jako spełnienie obietnicy bp Szyszkowskiego, który aby uspokoić burzę związaną z najazdami Szwedów polecił wybudować w miejscu wskazanym przez Boga Świątynię Pokoju. Po zawarciu pokoju ze Szwedami biskup zobowiązał się do spełnienia obietnicy i tak w 1641 r. wybudowano świątynię, która przez kolejne lata była rozbudowywana. Stoczek Klasztorny sławny stał się również jako miejsce więzienia Prymasa Wyszyńskiego przez ówczesne komunistyczne władze.